PHẦN MỀM MÁY TÍNH LÀ GÌ? QUY TRÌNH TẠO RA MỘT PHẦN MỀM MÁY TÍNH

PHẦN MỀM MÁY TÍNH LÀ GÌ? QUY TRÌNH TẠO RA MỘT PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Phần mềm máy tính hay còn được gọi tắt là phần mềm (software) là tập hợp tất cả các câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình khác theo một trật tự nhất định nào đó